Jesteś tutaj: Strona główna > Uczniowie > Biblioteka - Szkolne Centrum Multimedialne
Dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 

Historia biblioteki

 

 

Habent sua fata libelli    (I książki mają swoją historię )

 

 

                                     

     Historia biblioteki wiąże się ściśle z historią naszej szkoły .

Równolegle z działaniem szkoły , rozpoczęła swoją działalność

biblioteka szkolna. Początkowo skromny księgozbiór , w

większości  pochodzący z darów , zaczął dość dynamicznie

rozwijać się , by już w 1976 roku osiągnąć liczbę 14.353

woluminów. W szkolnej bibliotece młodzież mogła również

korzystać z prasy krajowej i zagranicznej w liczbie 50 tytułów

w 1982 r.

    Od 1975 roku działało przy bibliotece Koło Miłośników

Książki oraz Koło Biblioteczne  liczące ok. 50 uczniów. Młodzież

działająca w tych strukturach z wielkim zaangażowaniem

uczestniczyła w organizowaniu spotkań autorskich z pisarzami,

aktorami i dziennikarzami. Organizowano kiermasze książek

z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy , uczniowie włączali  się

również w prace biblioteczne takie jak  okładanie i drobne

naprawy książek, pomagali w przygotowaniu okolicznościowych

imprez szkolnych.

    W spotkaniach autorskich w bibliotece uczestniczyli poeci :

Józef Baran, Wiesław Kazanecki, Stanisław Nawrocki, Andrzej

Dorobek, Anna Cichocka, Barbara Ciszyńska, Maciej Woźniak,

prozaicy: Marcin Łyskanowski, Wacław Król - autor książek o

walkach lotników  polskich w Wielkiej Brytanii, Bronisław

Dostatni, Andrzej Lam, Jan Koprowski, Maria Józefacka,

Cezary Leżański i wielu innych.Bibliotekę odwiedziło też

wielu znanych aktorów: Laura Łącz, Bohdan Łazuka, Daniel

Olbrychski, Marek Perepeczko i inni.

Uczniowie przygotowali wiele wieczorów poetycko - muzycznych,

konkursów oraz  wystaw książek i okolicznościowych imprez

szkolnych takich jak Dzień Edukacji Narodowej  czy  Dzień Kobiet.

Organizowano wieczory poświęcone twórczości  Jana

Kochanowskiego, Kamila Cypriana  Norwida, Adama

Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego , Adama Asnyka i innych.

   Od początku istnienia biblioteka szkolna współpracowała z

placówkami kultury w Płocku takimi jak:  Książnica Płocka,

Biblioteka im. Zielińskich, Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka

NOT - u , Muzeum Mazowieckie  czy Płocka Galeria Sztuki.

Młodzież z naszej szkoły brała udział w lekcjach bibliotecznych

w Bibliotece im. Zielińskich i Książnicy Płockiej, uczestniczyła

w wielu wystawach  organizowanych przez płockie placówki

kultury takie jak : Ptaki Ziemi  Płockiej w TNP, Malarstwo 

Jerzego Dudy - Gracza w Płockiej Galerii Sztuki oraz

spotkaniach autorskich , organizowanych przez  Książnicę

Płocką, np.: z ks. Janem Twardowskim,Włodzimierzem

Odojewskim, Andrzejem Szczypiorskim, Joanną Siedlecką

czy Leszkiem Długoszem.W spotkaniach tych uczestniczyła

młodzież skupiona wokół "Kawiarenki poetyckiej " powstałej

w 2001 roku. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w życiu

biblioteki: pomagali w wyborze nowych książek, przynosili

do oceny swoje pierwsze próby poetyckie, angażowali się

w dyskusje o przeczytanych książkach.

      2005 roku lokal biblioteki przeszedł  gruntowny remont.

Zakupiono nowoczesne , przesuwane regały na książki,

nowe meble biblioteczne, telewizor i DVD oraz  zorganizowano 

Szkolne Centrum Informacji z siedmioma stanowiskami

komputerowymi i dostępem do drukarki.

   Od 2006 roku w bibliotece organizowany jest , w październiku,

Międzynarodowy  Miesiąc Bibliotek Szkolnych, biblioteka

czynnie uczestniczy w Dniu Otwartych Drzwi, organizuje

konkursy , wystawy i imprezy  czytelnicze.