Jesteś tutaj: Strona główna > Uczniowie > Matura
Dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 

Arkusze maturalne 2015

Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"
Język polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza o tańcu

MWT-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWT-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

-

Matematyka

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + zasady oceniania
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + zasady oceniania
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna

MKL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1 + zasady oceniania
MJA-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_7P-152 poziom rozszerzony − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Biologia

MBI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Fizyka

MFA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Filozofia

MFI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_7P-152 poziom rozszerzony − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Geografia

MGE-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR poziom rozszerzony – mapa do arkusza

MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Załącznik – barwny załącznik do arkusza

Historia muzyki

MHM-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1. + zasady oceniania
MJR-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Chemia

MCH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia sztuki

MHS-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język francuski

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1. + zasady oceniania
MJF-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Informatyka

MIN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część I + zasady oceniania
MIN-P2_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania
MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania
MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Historia

MHI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język hiszpański

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1. + zasady oceniania
MJH-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język włoski

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 1. + zasady oceniania
MJW-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język białoruski

 

MOB-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOB-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język kaszubski

 

MOK-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język litewski

 

MOL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język łemkowski

 

MOZ-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński

 

MOU-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOU-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania