Jesteś tutaj: Strona główna > Konkursy > Projekty Comenius
Dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 

Projekt "Photography as a pedagogical tool"

 

Projekt Comenius


„Photography as a pedagogical tool”


Fotografia jako narzędzie pedagogiczne

Projekt ten jest realizowany przez grupy partnerskie pochodzące z siedmiu państw:

 1. POLSKA - Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku
 2. LITWA - KAUNAS JONAS JABLONSKIS GYMNASIUM
 3. WŁOCHY - Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
 4. HISZPANIA - Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos
 5. PORTUGALIA - Agrupamento de Escolas de Sátão
 6. TURCJA - MUSTAFA AZMİ DOĞAN ANADOLU LİSESİ
 7. CZECHY -

Wszystkie nasze działania koncentrują się wokół wzmacniania pozytywnych relacji międzyludzkich w wymiarze europejskim. Projekt odsłania przed młodzieżą ogromne możliwości na poznanie realiów życia i funkcjonowania w innych społeczeństwach europejskich. Ponadto daje szanse na nawiązanie międzynarodowych przyjaźni oraz motywuje do nauki języków obcych.

Z edukacyjnego punktu widzenia, głównym celem naszego projektu jest ukazanie ogromnego potencjału możliwości jakie niesie ze sobą wykorzystanie fotografii w edukacji szkolnej. Wszystkie podejmowane przez nas działania pokazują w jaki sposób, wpływając na atrakcyjność przekazywanych treści, można wykorzystać to narzędzie do tworzenia zasobów edukacyjnych będących alternatywą dla tradycyjnych metod nauczania.

Międzynarodowa współpraca młodzieży odbywa się na codzień poprzez wymianę informacji oraz zamieszczanie końcowych efektów podejmowanych działań na platformie Twinspace.

Młodzież wraz z kadrą nauczycielską uczestniczy również w mobilnościach, podczas których ma możliwość spotkania i  zacieśnienia kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

W ramach projektu w dniach od 11 do 14 marca 2012 roku odbyła się pierwsza wymiana młodzieży w Kownie na Litwie.

 

 

 

 

Ze strony polskiej wzięli w niej udział uczniowie z klasy IIB oraz dyrektor i nauczyciele /B.Stempińska, A.Kokoszczyńska, D.Pędraszewska-Knieć/. W czasie tego międzynarodowego spotkania młodzież była angażowana w różnego rodzaju aktywności lingwistyczne:

 • Prezentacje multimedialne na temat kraju, miasta, rodzimego przemysłu, szkoły
 • Wystawa fotograficzna „Feelings” - przedstawianie emocji
 • Praca nad wielojęzykowym słownikiem – „The multilingual basic expressions dictionary”
 • Skojarzenia językowe - If I say.... what will you say?
 • Odkrywanie smaków i degustacja specjalności kuchni krajów partnerskich

Nauczyciele uczestniczyli w dyskusjach i spotkaniach koordynatorów. Pracowali nad planowaniem zadań na kolejne wymiany oraz dokonywali ewaluacji osiągniętych celów i zamierzeń. Strona polska przygotowała dla wszystkich partnerów  kalendarzyki kieszonkowe z logo projektu.

W dniach od 4 do 7 czerwca 2012 roku Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza był gospodarzem drugiej wymiany i  gościł u siebie 5 partnerów projektu.

Uczniowie  naszej szkoły mieli możliwość integracji z młodzieżą z Litwy, Włoch, Turcji, Hiszpanii i Portugalii.

Jednym z głównych założeń tej wizyty było wzajemne poznanie kultury, tradycji oraz stylu życia rówieśników. Młodzież miała możliwość szeroko pojętej komunikacji w języku angielskim, a także nauki innych języków.

Podczas ceremonii otwarcia uczniowie zaprezentowali przedstawienie w języku angielskim „The Cracow dragon”. Wybór tematyki nie był przypadkowy, a intencją młodych aktorów było przedstawienie gościom rodzimej legendy związanej ze smokiem wawelskim utożsamianej mocno z naszym krajem.

Zadania jakie zostały zaplanowane podczas wizyty w Polsce to:

 • Wystawa fotograficzna „Gestures” - komunikacja niewerbalna
 • Prezentacja informacji o państwach partnerskich z zakresu historii, literatury, polityki – Quiz inetrcultural
 • Praca nad właściwym wykonaniem hymnu Projektu P&P„Making dreams come true”
 • Degustacja słodyczy z krajów partnerskich

Mając na celu zapoznanie uczestników projektu z polską kulturą, zabytkami i folklorem, nasza szkoła zorganizowała wycieczki do Warszawy, Torunia i Muzeum Etnograficznego w Sierpcu. Podczas tych wyjazdów młodzież oraz ich opiekunowie zgodnie z założeniami projektu fotografowali ciekawe pod względem kulturowym obiekty, zachowania i emocje. Strona polska ogłosiła nawet specjalnych konkurs polegający na zrobieniu w czasie pobytu w skansenie w Sierpcu najlepszego zdjęcia promującego polski folklor.

 

 

 

 

 

 


 

 

W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 młodzież Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza uczestniczyła w dwóch międzynarodowych wymianach młodzieży, w ramach projektu Comenius „Photograpy as a pedagogical tool” /Fotografia jako narzędzie pedagogiczne/:

W dniach 01.10.2012 – 05.10.2012 w Sátaõ w Portugalii odbyło się spotkanie młodzieży w ramach III wymiany

Stronę polską reprezentowali uczniowie klasy IIIB:

·         Janicka Katarzyna

·         Mówińska Anna

·         Gierski Kacper

·         Stawski Piotr

Uczniom towarzyszyli opiekunowie: szkolny koordynator projektu Bogumiła Stempińska i   Dagmara Pędraszewska-Knieć.

Podczas wymiany młodzież uczestniczyła w różnorodnych działaniach międzykulturowych i językowych:

 • Przygotowanie i degustacja wielokulturowego śniadania.  
 • Wystawa fotograficzna „Photomaths” – prezentacja zdjęć przedstawiających różne symbole matematyczne wokół nas. Zadanie to miało na celu ukazanie wszechobecności matematyki w naszym życiu i świecie.
 •  „Intercultural Peddypaper” – praca w międzynarodowych zespołach skupiająca się wokół wiedzy o poszczególnych krajach.. Działania młodzieży związane były z odkrywaniem kultury, historii, literatury, polityki i wielu innych dziedzin życia w danym kraju poprzez quizy, wystawy, prezentacje, zagadki inne formy.
 • Czynny udział w zajęciach lekcyjnych - uczniowie polscy mieli możliwość wzięcia udziału w praktycznej lekcji geologii. Dzięki temu doświadczeniu przekonali się w jaki sposób odbywa się codzienna edukacja w Portugalii, jaką formę mają zajęcia i jak odbywa się praca na lekcji.
 • Przygotowanie i przedstawienie prezentacji promujących nasz kraj, miasto i język.
 • Fauna i flora w europejskim kadrze – praca w plenerze. Podczas pikniku na łonie natury młodzież fotografowała rośliny i zwierzęta. Następnie każda drużyna przygotowała prezentacje bazujące na zebranym materiale. Szczególnie trudnym wyzwaniem okazało się nadanie sfotografowanym obiektom właściwych nazw. Natomiast wiele zabawy i śmiechu było przy wymyślaniu nazw fantazyjnych, oddających charakter naturalnych modeli roślinnych i zwierzęcych.
 • Wizyta w Domu Seniora w Sátaõ. Spotkanie i rozmowa  z pensjonariuszami tej placówki – uwrażliwianie młodych ludzi na problemy innych, zwrócenie ich uwagi na cierpienie, ból odrzucenie społeczne.
 • Nieustanne poszerzanie europejskiego wymiaru edukacji poprzez nabywanie wiedzy o innych krajach i ich mieszkańcach.
 • Wspólne wyjazdy i wycieczki do Viseu, Porto i na Costa Nova – poznanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Portugalii.

 

 

 

 

 

W dniach 03.12.2012 – 06.12.2012 miała miejsce IV wymiana, która odbyła się w Bojano na południu Włoch.

W przedsięwzięciu tym uczestniczyły cztery uczennice z klasy IIIB i IIIF wraz z opiekunami: Bogumiłą Stempińską i Dagmarą Pędraszewską-Knieć.

W trakcie międzynarodowych spotkań we włoskiej szkole oraz wycieczek, młodzież pracowała nad doskonaleniem swoich umiejętności lingwistycznych, wymianą doświadczeń w dziedzinie edukacji oraz zacieśnianiem przyjacielskich więzi.

W programie wymiany znalazły się następujące działania:

 • Prezentacja polskich legend: „Bazyliszek” i „Wars i Sawa”
 • Fotografia jako narzędzie pedagogiczne – praktyczna lekcja języka francuskiego. Na podstawie zdjęć przedstawiających nazwy francuskich sklepów zgodne z ich asortymentem, uczestnicy mogli dowiedzieć się gdzie kupić potrzebne produkty. To ćwiczenie miało na celu praktyczne zastosowanie fotografii w codziennym nauczaniu. Dzięki zdjęciom prezentacja sklepów była osadzona w rzeczywistych realiach i oddawała charakter przedstawianych miejsc.  Publiczność chętnie włączyła się do lekcji.
 • Wystawa fotografii ilustrująca charakterystyczne dla danego kraju przysłowia i powiedzenia.
 • Prezentacja i degustacja dań, specjalności i smakołyków z bożonarodzeniowego stołu, tradycje i zwyczaje świąteczne.
 • „Learning Folk Culture from the Past” – wystaw zdjęć zrobionych w Skansenie w Sierpcu podczas wymiany w Polsce. Celem wystawy jest ukazanie polskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez poszukiwanie i odkrywanie folkloru polskiego oraz jego przejawów i pomników.   Zwieńczeniem wystawy było nagrodzenie zwycięzców w dwóch kategoriach: najlepsze zdjęcie wykonane przez ucznia i nauczyciela.
 • Wycieczka do  Pompejańskiego Parku Archeologicznego – ruin jednego z najatrakcyjniejszych miast Starożytnego Rzymu.
 • Zwiedzanie Pałacu  w Casercie – okazałej rezydencji królewskiej wybudowanej dla dynastii Burbonów.
 • Odkrywanie zabytków Rzymu i Watykanu: Koloseum, Fontanna Di Trevi, Zamek św. Anioła, Forum Romanum, Plac św. Piotra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

W lutym 2013 roku odbyła się V międzynarodowa wymiana młodzieży  w Blatnej w Czechach

Głównym punktem wymiany była uroczysta celebracja Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (The International Day of Mother Tongue).

Wśród wielu zaproponowanych przez gospodarzy punktów imprezy na podkreślenie zasługują szczególnie te, propagujące piękno i oryginalność kulturową rodzimego języka każdego z uczestników.

Bogate walory języków młodzież prezentowała poprzez deklamację poematów, śpiewanie piosenek, rozpowszechnianie prasy oraz wzajemną naukę prostych słów i wyrażeń. Wiele emocji wzbudziły regionalne tańce ludowe, poprzez które młodzi ludzie starali się ukazać piękno ojczystej kultury i jej powiązanie z językiem. Można powiedzieć, że to wydarzenie obudziło w młodzieży silne poczucie patriotyzmu i przywiązania do rodzimych tradycji. Z drugiej zaś strony, pokazało w jaki sposób można czerpać z doświadczeń innych narodów, wzbogacać swój zasób wiedzy o nowe horyzonty lingwistyczne i kulturowe, a przede wszystkim uczyć się tolerancji w stosunku do innych nacji i w ich różnorodności dostrzegać źródło refleksji nad własną tożsamością narodową.

Ponadto młodzież przygotowała w formie zdjęć przepis na narodowy specjał kulinarny, którego można było spróbować podczas międzynarodowej degustacji.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kwietniu 2013 roku partnerzy projektu spotkali się podczas VI wymiany w Ankarze w Turcji

Podczas wymiany w Ankarze, młodzi ludzie zostali przez lokalną społeczność wtajemniczeni w arkana sztuki i kultury tureckiej. Uczestniczyli w ceremonii tureckich zaślubin, w spektaklu przedstawiającym chlubną historię narodu tureckiego, mieli możliwość nauki tradycyjnych tańców i pieśni oraz poznania miejsc, które mają olbrzymie znaczenie sentymentalne i historyczne dla przeciętnego Turka.

Bardzo atrakcyjnym wydarzeniem tej wymiany była wycieczka do Kapadocji – krainy jak z baśni tysiąca i jednej nocy. 

Kolejnym  wydarzeniem wymagającym podkreślenia jest zwiedzanie Mauzoleum Ataturka – ojca narodu tureckiego. Wizyta w tym miejscu otaczanym przez Turków ogromną czcią i szacunkiem skłoniła młodzież z innych krajów do refleksji nad istotą patriotyzmu.

Ponadto w czasie różnych aktywności warsztatowych młodzież zmagała się w potyczkach językowych, kulturowych i geograficznych – drużyna turecka przygotowała puzzle przedstawiające zdjęcia zrobione w czasie wizyt w innych państwach.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty fotograficzne – Warszawa

W maju 2013r. uczniowie klasy IIA w ramach projektu pojechali na wycieczkę do Warszawy, której celem był udział w warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez Galerię Zachęta. Ponadto w czasie wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego uczniowie robili zdjęcia do szkolnego konkursu „Patriotyzm nie jedno ma imię”.

 

 

 

 

Spotkanie warsztatowe podsumowujące projekt – Mataro (Hiszpania)