Jesteś tutaj: Strona główna > Szkoła > Zespół Szkół
Dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 

Certyfikat ISO 9001:2008

We wszystkich obszarach działalności priorytetem jest jakość. We wrześniu 2004 roku, w wyniku przeprowadzonego audytu certyfikacyjnego, Komisja Certyfikacyjna Stowarzyszenia CERTQUA w Bonn przyznała Szkole Międzynarodowy Certyfikat Jakości, zaświadczający respektowanie i stosowanie normy DIN EN ISO 9001:2000.

Ten wysoko ceniony znak jakości Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza otrzymał za sprawne wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i realizacji procesów edukacyjnych w formie praktycznej i teoretycznej oraz towarzyszących zadań administracyjnych. 

Istotą wdrożonego systemu jest uzyskanie jak najwyższego poziomu zadowolenia Klientów z jakości świadczonyego kształcenia. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań Klientów, stałą i partnerską współpracę z nimi, jak również skuteczne eliminowanie przyczyn ewentualnych niedociągnięć wciąż doskonalimy poziom oferowanych przez nas usług.

W wyniku przeprowadzonej recertyfikacji systemu w roku 2009 system zarządzania jakością w Firmie został potwierdzony za zgodność z normą DIN EN ISO 9001:2008. Zgodnie z założeniami systemu jakości jesteśmy nastawieni na ciągłe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług edukacyjnych.